Om berättandet i seriernas tid

Läste om Olga Tokarczuks Nobelföreläsning och denna passus beskriver på ett genomtänkt sätt hur seriernas dramaturgi alltmer leder vår upplevelse av berättandet in i ett slags ständigt pågående och aldrig avslutat momentum, hon kallar det ”Fabula interrupta.”

Olga-T-Nobelpris-forelasning

”Vi kan i dag förnöjt bevittna det nya sätt att berätta världen som tv-serierna har fört med sig, och vars dolda syfte är att försätta oss i trans. Naturligtvis har detta sätt att berätta funnits ända sedan Herkules, Akilles och Odysseus mytiska tidevarv, dessa de första av seriehjältar, men det har aldrig upptagit ett sådant utrymme och haft ett sådant inflytande på det kollektiva medvetandet som nu. Tjugohundratalets första två decennier går helt klart i tv-seriens tecken. Dess inflytande på sättet att berätta (och därmed även förstå) världen är revolutionerande. I dess nuvarande utformning har serierna inte bara tidsmässigt dragit ut på berättandet, med hjälp av tempusväxlingar, utvikningar och tidsaspekter, utan även skapat nya regler, vars huvudsakliga syfte i de flesta fall är att hålla tittarnas intresse vid liv så länge som möjligt.

https://www.svd.se/olga-tokarczuk-jag-maste-beratta-om-varlden

Trådarna ynglar av sig i serieberättandet, för att sedan flätas samman på det mest osannolika sätt och ibland rent av, i stunder av påtaglig rådvillhet, bytas ut mot ett gammaltkomprometterat berättartekniskt grepp hämtat från klassisk opera – ”deus ex machina”. Från ett avsnitt till ett annat förändras ofta ad hoc någon av karaktärernas hela psykologi för att personen i fråga bättre ska passa in i det som sker. En till en början vänlig och reserverad person blir på slutet hämndlysten och våldsam, en bifigur hamnar med ens i förgrunden och den stora hjälten som vi redan hunnit fästa oss vid förlorar till vår stora häpnad all betydelse eller försvinner helt.

Den potentiella förekomsten av en säsong med nya avsnitt medför med nödvändighet skapandet av ett öppet slut där ingen som helst form av hemlighetsfull katharsis, genomlevd inre förändring, förverkligande, eller tillfredsställelse över att ha fått delta i berättarprocessen, har en chans att uppstå, nå sin kulmen och klinga ut. Detta sätt att komplicera utan att avsluta, i ett ständigt uppskjutande av den belöning som ju katharsis är, fängslar och hypnotiserar. Fabula interrupta, ett gammalt grepp känt från Scheherazade, dyker nu upp i stor stil i tv-serierna, förändrar vår känslighet och för med sig de mest egendomliga psykologiska följder, rycker oss bort från våra egna liv med en hypnotisk, närmast droglik verkan.

Samtidigt skriver serierna in sig i en överlastad, ostrukturerad rytm som kännetecknar världen av i dag, med dess kaotiska kommunikation, flyktighet och flytande tillstånd. I sin mest kreativa form utgör det ett slags berättande som i dag söker sig nya uttryck. I så måtto äger ett viktigt arbete rum i serierna med det som kan bli framtidens berättande, anpassat till en ny verklighet.  Men framför allt lever vi i en värld packad med motstridig information, motsägelsefulla nyheter som utesluter och bekämpar varandra med näbbar och klor.”

Lisa Irenius:Tokarczuks revansch – otydlig Handke bleknar i jämförelse

 

Dags att summera 2018 #klimat

Några medialänkar att läsa och reflektera över ! Och läsa om, de kräver en del längre tid.
Gott Nytt 2019 på er alla !
oregoncoast

Så manipuleras vår ”fria vilja” av ny teknologi Yuval Noah Harari SvD 2018 12 22.

”Än så länge förlitar sig hackare på analyser av yttre signaler: varorna du köper, platserna du besöker, sökorden du använder på nätet. Men om bara några år kommer biometriska sensorer att kunna ge hackare omedelbar tillgång till din inre verklighet och de kommer att kunna iaktta vad som händer inuti ditt hjärta. Inte metaforen hjärta, som liberala fantasier omhuldar, utan den muskelpump som styr ditt blodtryck och stora delar av din hjärnaktivitet. Hackarna kan sedan ställa din hjärtfrekvens i förhållande till uppgifter om ditt kreditkort, ditt blodtryck i förhållande till din sökhistorik. Vad skulle inte inkvisitionen och KGB ha kunnat göra om de hade kunnat förse oss alla med biometriska armband som hela tiden övervakar vår sinnesstämning och våra känslor? ”

Jenny Maria Nilsson: Förse FN med större muskler i klimatfrågan SvD 2018 12 19

”Här handlar det långsiktigt om något värre: de ekonomiska eliternas tyranni. Två nyliga texter i SvD av Douglas Rushkoff och Marcus Joons, skildrar bland annat de rikas ointresse för hur de påverkar andra. De som har mest makt i samhället har minst intresse av att lösa klimatkrisen, eller ens tro på den: de som orsakar översvämning äger båtarna. Allt fler kommer att drabbas av allt färre, och de som drabbas mest har minst makt över hur världen styrs. Är det demokrati?

Att förse FN med större muskler i klimatfrågan kan dels ses som ett rättviseprojekt och dels som att man håller FN ansvarigt för redan existerande skrivningar om klimaträddande aktioner – att de gör vad de ska. Vi bör försöka överföra kraften i hur vi styr upp en lokal olyckssituation till hur vi handskas med den globala klimatkrisen, annars kommer lidandet att öka.”
Så planerar miljardärerna att överleva ”händelsen” Douglas Rushkoff SvD 2018 10 27

”Som teknikfilosoferna har påpekat i flera år förminskar den transhumanistiska visionen allt för enkelt hela verkligheten till data och drar slutsatsen att ”människor är ingenting annat än objekt för informationsbehandling.”

Det är en förminskning där man gör den mänskliga utvecklingen till ett videospel där någon vinner genom att hitta nödutgången och sedan låta några av de bästa vännerna följa med. Kommer det att vara Musk, Bezos, Thiel eller Zuckerberg? Dessa miljardärer är de förmodade vinnarna i den digitala ekonomin där endast de starkaste överlever.”

Förklaringen till att du inte tar till dig klimathotet: De fem D:na Per Espen Stoknes SvT 2018 12 10

”Domedagsrapportering kring klimatet triggar känslor av skuld, vilket leder till flykt.
Det är anledningen till att vi människor inte tar till oss budskapet om klimathotet, menar psykologen Per Espen Stoknes som listar fem psykologiska barriärer – alla innehållande bokstaven D.
Distance

Den första är distans, vilket enligt Stoknes handlar om att sklimatförändringarna upplevs som något avlägset. – Klimathotet är osynligt, man talar om år 2050 och 2100, då är de flesta döda.

Doom

Domedagsperspektivet som finns i mycket av rapporteringen kring klimatfrågan triggar också känslor av skuld, vilket leder till flykt.

Dissonance

Den tredje barriären kallas kognitiv dissonans och syftar till en inre konflikt mellan vad vi vet och vad vi gör. Om det vi vet (att jorden blir varmare) står i konflikt med vad vi gör (äter kött, flyger, kör bil) leder det till tvivel och till slut förnekelse. – Jag vet att jag borde göra något annat men så sitter jag fast i en livsstil från 1900-talet, med bil, hus, biff, säger Per Espen Stoknes.

Denial

Och förnekelse gör att vi lever vidare som vi alltid har gjort. Det handlar inte om ignorans, intelligens eller brist på information, enligt Stoknes, utan om självförsvar.

iDentity

Identitet är den sista barriären och innebär att vi filtrerar bort sådant som står i konflikt med våra värderingar. – Om det kommer ny information som utmanar min livsstil så känns det som ett angrepp på mig, inte ett klimatvetenskapligt faktum. Om det är konflikt mellan fakta och värderingar, förlorar fakta och värderingar vinner.”

Kristoffer Leandoer: The Dudes livsstil vårt hopp i klimatkrisen SvD 2018 11 28

”Men år 2018 vet vi att det är The Dudes livsstil som är framtiden om mänskligheten ska ha en chans att överleva. Klimatkrisen har effektivt inpräntat att vi måste göra mindre, inte mer. Vi måste konsumera mindre, inte mer. Våra ambitioner och vår prestationsiver har fört jordklotet till katastrofens rand och halverat mängden vilda djur på jorden från 1970 och fram till nu. Vi måste sätta lika högt värde på våra skrotbilar, kassettband och slitna vardagsrumsmattor som The Dude gör, han är en förebild på vägen mot en cirkulär ekonomi. Hans totala ointresse för att dominera någon eller något är filmens mest realistiska livshållning: ”Vi var aldrig herrar över naturen, och kommer aldrig att bli det”, konstaterade Therese Uddenfeldt i sin bok om fossilbränslen och klimatkrisen, ”Gratislunchen”. Världen har aldrig sett ekonomisk tillväxt utan att energiförbrukningen samtidigt ökat – och det vet vi nu att jorden inte klarar. ”

Why Growth Can’t Be Green By Jason Hickel | September 12, 2018

New data proves you can support capitalism or the environment—but it’s hard to do both.

”Preventing that outcome will require a whole new paradigm. High taxes and technological innovation will help, but they’re not going to be enough. The only realistic shot humanity has at averting ecological collapse is to impose hard caps on resource use, as the economist Daniel O’Neill recently proposed. Such caps, enforced by national governments or by international treaties, could ensure that we do not extract more from the land and the seas than the Earth can safely regenerate. We could also ditch GDP as an indicator of economic success and adopt a more balanced measure like the genuine progress indicator (GPI), which accounts for pollution and natural asset depletion. Using GPI would help us maximize socially good outcomes while minimizing ecologically bad ones.”

Läsvärd understreckare om Frankenstein

Inleder 2018 med god och tankeväckande läsning – ”Vad Mary Shelley faktiskt skrev var en roman om en forskare som fullt ut lyckas i sin föresats att skapa liv, men som är alltför bunden av sina fördomar för att inse att också denna nya människa, trots sitt skräckinjagande yttre, är kapabel till godhet, skönhet och insikt – om den bemöts på lika villkor och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Och i det var ”Frankenstein” inte bara ett fullödigt uttryck för upplysningens idéer, utan förblir en bok med ett angeläget budskap för alla tider.”

Länk till understreckare av John-Henri Holmberg
Därför är ”Frankenstein” högaktuell även 2018

frankenstein-394281_1280

 

Wanderlost VR

Under projektet Wanderlost i Kristianstad fick jag möjlighet att arbeta med 360 kamera och Virtual Reality. Verket ”Platsens Poesi” visades på Konsthallen i en installation där man vandrade i VR med glasögon, omsluten av röster och tankar som gav andra perspektiv på platsen och stadens rum. Kan ses på YouTube och Vimeo i simulerad 360 eller med VRglasögon. För mer info följ länken nedan. Enjoy !
http://wanderlost.abadyl.com/index.php/art-works/wanderlost-kristianstad-virtualreality/

 

Wanderlost – get lost – gå vilse !

Under 10 dagar i april bjöd vi in hela Kristianstad till att gå vilse i Wanderlost, ett kultur evenemang där vi öppnade för upplevelse, samtal, utställningar och vandringar med fokus på att se stadsrummet med nya ögon. Vem äger det? Vilket rum är öppen? Hur skapas deltagande? Allt om det evenemanget finns att läsa på bloggen – http://wanderlost.abadyl.com/

Nu flyttar en del av utställningen till Köpenhamn och vår partner Warehouse9. http://wanderlost.abadyl.com/index.php/2017/05/11/artworks-in-copenhagen-18th-21th-of-may-2017/

Under fyra dagar på Warehouse9 kommer Wanderlost – digital arts festival att bjuda in till upplevelser och performance under temat Artists and citizens create the city together. Be there or be square !

Wanderlost-Eflyer2

PANORAMA

Panorama kan vara en målning, ett fotografi eller en vy. Ordet panorama har bildats av de grekiska orden pan-, hel, all, allt och horama, syn.

Konsten att se

Dagens mobiltelefoner har i sina kameraappar ett panorama läge. Det ändrar med några fingertryck hur jag ser omgivningen. Eller mer korrekt, hur den registreras. Detta ändrar inte min blick men väl sättet att hantera kameran. Handen imiterar nu den rörliga kamerans vridmoment, för att ta panorama bilden måste man röra kameran horisontellt.

Resultatet blir en bitvis vinjetterad och förvrängd avbildning, en fabricerad blick. Eller snarare, bilden imiterar vårt eget seende bättre än de rektangulära 16:9 formaten som är standard inställningar på de flesta kameror vi hanterar.

california_2california_3california

columbiariver

Panorama från Californiens kust och Columbiafloden.

Med våra ögon tolkar vi ständigt och omedvetet världen, balanserar oss till att hålla horisonten stabil och fötterna på jorden. Precis som panoramat som överför en mera hel bild av vår omgivning. Vårt seende får en form som är anpassad till vår syn.

Men invänder någon, tillför detta något estetiskt i hur vi ser världen, är det inte mest en visuell gimmick, en ploj? Jag vill tro det. Bakom det grekiska sammansatta ordet finns en sammansättning av ord för hel, allt och syn. Pan- och horama. Helhetssyn om man vill.

oregoncoast_2

oregoncoast

Och vem vill väl inte kunna uppleva och se utan begränsningar, utan ramar, skygglappar och svarta kanter ? Inom alla konstformer har man sökt återskapa panoramaupplevelsen. Vid förra sekelskiftet i filmens barndom genomfördes flera försök att försätta publiken mitt i verkligheten. Kameror placerades i en cirkel och projicerade sina filmade tablåer på en rund duk i 360 grader. Kameror placerade på tågens front och filmade realtidsupplevelser.
Med dagens Virtual Reality teknik är vi bokstavligen mitt i centrum av en allomslutande 360 graders upplevelse när vi tar på oss VR-glasögon. Men det är en annan teknologi och en annan form av visuellt seende.

hongkongsantabarbarasantamonica

trondheim

Hong Kong, Santa Barbara, Santa Monica, Trondheim

Det stillastående 180 grader panoramat har en egen kvalitet som återskapar ögats seende mer än ett vanligt fotografi kan göra. Det är som grekerna såg det – ett pan- och horama. En helhetssyn.

Thore Soneson

Läs : ”Dont In-Hale” av Göran Bjelkendal https://pilesofculture.wordpress.com/tag/mareograma/

Länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Panorama_(fotografi)

Bloggtorka …

Mina skriverier här på bloggen är numera väldigt sporadiska, för att inte säga helt uttorkade. Min arbetstid som adjunkt på Högskolan Kristianstad och som fri kulturarbetare är uppslukande. Och kul är det !
Allt som oftast kan ni som är intresserade istället hitta mig och mina inlägg på Facebook, ibland i flödet på Twitter och då och då på Instagram. Hoppas vi ses där !

Eller på min hemsida http://soneson.se/

Kulturnatten i Köpenhamn – WANDERLOST

WH9_KULTURNATTEN_9oct

Som medlem i mediekonst nätverket PRAMnet är jag aktiv i ett större EU-projekt som heter Peoples Smart Sculpture. Fredag 9 okt gör vi en offentlig demo för appen WANDERLOST. Möt oss gärna i Kødbyen hos Warehouse9!

Event på Facebook
Til Kulturnatten fredag d. 9. oktober inviterer vi sammen med 9 andre aktører i området publikum til at gå på opdagelse og se lyset i Kødbyen. Følg de små lysende poser på brostenene og oplev musik, teater, kunst og andre events på din rute.

I Warehouse9 kan man deltage i projektet Peoples Smart Sculpture (PS2) // Journey To Abadyl der handler om at genopfinde sin by med digital kunst. Mød vagabonden, flaneuren, turisten og gambleren som vil sende dig ud på opgaver i Kødbyen.

DATO 09 oktober 2015
TID 19-24
ADRESSE Warehouse9, Halmtorvet 11C, 1711 Copenhagen V
VARIGHED 10 – 60 min
ALDERSGRUPPE fra 10 år

INFO kulturnatten.dk

ARRANGØR Warehouse9, mediekunstgruppen PRAMnet og Kristianstads Universitet deltager i et større EU-finansieret kunstprojekt om sociale medier, demokrati og intelligente byer.

Digital art installation in the live art venue Warehouse9
Peoples Smart Sculpture (PS2) // Journey To Abadyl
Reinvent your city with digital art and explore the Brown Meat Packing district with an app, which gives you exciting quests.

DATE 09 October 2015
TIME 19-24
ADDRESS Warehouse9, Halmtorvet 11C, 1711 Copenhagen V
DURATION 10 – 60 mins
AGE GROUP from 10 years old
INFO kulturnatten.dk

ORGANIZERS Warehouse9, the Meida Art project PRAMnet and Kristianstads Universitet participate in a large EU- supported art project about social, media, democracy and intelligent cities.

Bikes vs Cars

#‎bikesvscars‬ ‪#‎cykel‬ #cykelkultur Important documentary and part of a growing movement. BIKESVSCARS!
As a devoted bike rider this documentary adds a lot of good arguments and stories to why cities should rethink their planning – go from car oriented to bike and commuting oriented planning. And on top of that – you´ll meet some real engaged activists!
http://www.bikes-vs-cars.com/swedish_cinema_release